Přihlaste se prosím

Aktualizovali jsme zobrazování grafů u automaticky počítaných metrik. Nyní zobrazují i přehled za minulé období.